Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter

Prosjektets hjemmeside er etablert: samtidigprosjektering.no.

Deltakende bedrifter/forskningsinstitusjoner.: ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll, Metier OEC, Epsis, Trimble (tidl. Vianova Systems), Bane NOR, Sweco, NTNU.

Dette er et BIA-prosjekt («Brukerstyrt innovasionsarena») og det er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjekt Norge er aktiv gjennom NTNU som hovedforskningspartner. Prosjektet har en varighet på 4 år, og ble avsluttet i desember 2019.

Innen samferdsel er det i dag stort fokus både politisk og på etatnivå for å senke planleggingstiden betydelig. På politisk hold er det uttalt at planleggingstiden skal halveres. Dette er også høyt prioritert hos de store byggherrene innen samferdsel. Hittil er ikke denne utfordringen løst. Noe av grunnen til dette er at det kreves samarbeid og store ressurser på tvers av fag og formelle roller. Oppgaven vil være for stor for en enkelt aktør med hensyn på ressurser, kompetanse og koordinering.

Prosjektets overordnede idé er å utvikle en metodikk for å redusere plan- og prosjekteringstiden innen samferdselsprosjekter med minimum 50% kalender-tid. Dette vil spare det norske samfunn for svært store summer gjennom tidligere realisering av den samfunns- økonomiske gevinsten.

Mål:

  • Utvikle ny plan-/prosjekterings-metodikk (heretter kalt PPM)
  • Utvikle nye tilhørende IKT-verktøy
  • Implementere metodikken i partnerbedriftene og samferdselsbransjen nasjonalt

Prosjektet jobber nå med å produsere konkrete leveranser basert på kunnskap og erfaring gruppen har opparbeidet seg de siste 3 årene.

KontaktAlexander Smidt Olsen (Metier), Bjørn Andersen (NTNU)