2 forskningsprosjekter om prosjektgjennomføring og -ledelse i olje/gass-sektoren

Temaene er knyttet blant annet til mulighet for adoptering av prinsipper og metodikk fra Industri 4.0 inn i prosjektverdenen med et sterkere fokus på livsløpsperspektiver i verdiskapningen og realiseringen.  Fra idé og utforsking til og med drift og avslutning av operasjonene/nedstengning. 

Prosjektene har kartlagt

i)   nåsituasjonen med hensyn på grad av digitalisering i dagens prosjektmodeller og ledelsesprosesser, og

ii)   identifisering av fremtidige potensialer

Her finner du Practitioners report

Åpent webinar 22.mars 2023, åpent for alle partnerne i PN.

Medvirkende oljeselskaper er

  • Aker BP
  • Equinor
  • Gassco
  • Lundin Energy
  • Vår Energi

Hovedentreprenører:

  • Aibel
  • Siemens Energy

I tillegg har ulike leverandørvirksomheter koblet seg på aktivitetene og deltar for å skape en omforent og større grad av standardisering knyttet til neste generasjon prosjektgjennomføringsmodeller og betydning for ledelsesprosessene i prosjektgjennomføringen.

Akademiske faglige ressurser er ved BI og NTNU, samt noe supplerende digital ekspertise ved samarbeidende miljøer. Det er meget stor interesse for prosjektene også utenfor energi-sektoren, da problemstillingene er høyaktuelle for en rekke bransjer.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Jon Lereim


Prosjekt 1:

«Project 4.0 – A performance driven and fully digitalised integrated project execution model with Integrated Business and Project Value Optimization in a life cycle perspective»

modell som viser forskjeller mellom prosjekt 1.0 og prosjekt 4.0 gjennom digital transformasjon

Prosjekt 2:

«Impact of digitalisation on project management processes and decision making in project development and execution»

en figur som viser total life cycle perspective fra ISO 21500

Publisert: 2. desember 2021