Therese Bermann Fischer

Innføringsansvarlig i «Modernisering av Folkeregisteret». Hun har vært med å utvikle prosjektet til dagens hovedprosjekt som går ut 2019.

Modernisering av Folkeregisteret er et av landets største, tverretatlige prosjekter, og vil medføre vesentlige endringer for offentlig og privat sektor. I prosjektet har fokus på tverrfaglig samhandling gjennom hele verdikjeden vært nøkkelen og forutsetningen for en vellykket utvikling og innføring. Modernisert folkeregister er et essensielt virkemiddel for å få til en digital samhandling i offentlig sektor om personopplysninger og medfører store konsekvenser for arbeidsprosessene i mange etater og virksomheter. I dette foredraget vil innføringsansvarlig fortelle om hvordan fokuset på nyttestyring og endringsledelse hører nøye sammen og må være med gjennom hele prosjektløpet.