Liv Karin Sundsvold

Leder for Driftskoordinering/ORAT på Oslo lufthavn. Økonom med mastergrad i prosjektledelse og strategisk ledelse.

Lang arbeidserfaring fra lufthavn, operativ drift og store prosjekter. Siste 10 år med «T2»- og «Utvidelse non-Schengen»-prosjektene på Oslo lufthavn, herunder med prosessledelse fra forprosjektfasen til og med idriftsettelse av nye anlegg og prosesser. Opptatt av god brukermedvirkning og forankring av løsninger i prosjektenes tidligfase, som grunnlag for en smidig prosjektgjennomføring og kontrollert idriftsettelse av nye anlegg og prosesser.