Ola Furu:

Modernisering av IKT i NAV, mer enn å sette strøm på papir.

NAV er i ferd med å modernisere sine arbeidsoppgaver og IT-løsninger til det beste for eksterne aktører, egne ansatte og ikke minst sluttbrukerne. Vi får høre mer om erfaringer i og omkring store prosjekter, og om hva kontinuerlig produktutvikling kan bety i en offentlig virksomhet.

Ola Furu er avdelingsdirektør for Applikasjonsutvikling i NAV IT. I tillegg er han pro-gramleder for Modernisering av IKT i NAV – Prosjekt 2. Furu kommer fra Capgemini Group der han har hatt en rekke stillinger gjennom 30 år; bla CEO for Sogeti Norge i 2007-2009, CEO for Capgemini Norge i 2009-2014. Furu fikk i 2010 Rosingprisen som årets toppleder. I 2014 ble han tildelt Æresprisen av Konsulentguiden.