Dr Agnar Johansen

Har spisskompetanse innen prosjektstyring og prosjektledelse. Han har omfattende erfaring innen tidligfase evaluering av kostnader, underveis-analyser knyttet til styring av usikkerhet og har utarbeidet en rekke publikasjoner innen fagfeltet prosjektledelse. Johansen leder for tiden forskningsprosjektet SpeedUp – som fokuserer på hvordan gjøre plan og gjennomføringsfasen på store prosjekt 30- 50 % raskere.


Yvonne Cecilie Bjerke

Utdannet Sivilingeniør fra UiS. Petroleumsteknologi og Industriell økonomi med spesialisering i kontrakt og kvalitetsledelse. Videreutdanning innen prosjektledelse og risikostyring på NTNU. Ansatt i Statsbygg som Kvalitetsleder i Byggherreavdelingen. Vært Kvalitets- og Risikostyringsleder på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN)


Det nye Nasjonalmuseet som reises på Vestbanetomta i Oslo blir Nordens største kunstmuseum, og samler de visuelle kunstartene billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur. Hvordan koordinerer og bygger man 54,600 kvm på litt over 3 år?