Rune Danielsen:

Nyttestyring gjennom hyppige leveranser og tverrfaglige team

Hvordan sikre høyest mulig gevinster fra IKT-investeringer? Hvordan kan prosjekt-gjennomføringen organiseres  slik at best mulig tilpasser seg oppdaterte behov underveis? Det norske pensjonssystemet gjennomgår en betydelig omlegging som følge av pensjonsreformen. Danielsen forteller om hvordan de organiserer sitt smidige utviklingsarbeid for å få best mulig verdi ut av store lovpålagte IKT-investeringer.

Rune Danielsen er senior prosjektleder i Statens pensjonskasse. Han hadde flere sentrale roller i Statens pensjonskasses store vellykkede endringsprogram Perform. I etterkant av dette har han ledet flere av SPKs viktigste prosjekter, herunder innføringen av uførereformen og utvikling av et nytt IKT-system for premie- og reserveberegning. Rune er også sentral i arbeidet med et nytt, stort pensjonsprogram som er under etablering.