Framtiden som energiselskap ligger ikke nødvendigvis til havs, selv om det skal skje mange spennende ting der også framover.

Equinor møter i stadig større grad utfordringer som tilsvarer det som store landbaserte prosjekter har erfaring med. Derfor innhenter de erfaringer fra komplekse prosjekter og virksomheter som bygger på land.

Trond Bølviken, tidligere Veidekke, deler av sine erfaringer med prosjektstrategier, gjennomføringsmodeller og lederskap gjennom et langt liv som entreprenør. Et hovedbudskap er viktigheten av relasjonelle kompetanser og gjennomførings-modeller basert på god ledelse. Ikke minst lederskapet som trengs for å utvikle konstruktivt og godt samarbeid i prosjektorganisasjonen.

Kari Gro Johansen, tidligere Statoil, nå nye Stavanger sykehus, deler erfaringer fra den pågående utbyggingen. Dette prosjektet er et godt eksempel på at godt lederskap og utvikling av en prosjektkultur kan få et prosjekt til å lykkes, selv med en kanskje overraskende kontraktstrategi. Mindre utførelsesentrepriser ble valgt fremfor store totalentrepriser for å sikre engasjement av lokale entreprenører. Krevende strategi, men de har lykkes godt i dette prosjektet.

I tillegg presenterte professorene Bjørn Andersen og Ole Jonny Klakegg en rekke temaer som spente fra den historiske utviklingen av prosjektfaget og eierstyring, til gjennomføringsmodeller, kultur og lederskap i prosjekt. Det viktigste gjennom dagen var likevel deltakernes engasjement og involvering med mange gode spørsmål som ga gode diskusjoner og refleksjoner.

Artikkelforfatter: Ole Jonny Klakegg