Med Mometo på laget styrker ÅF posisjonen for videre vekst innenfor digitalisering i Norge, skriver de i en melding. Mometo fokuserer på IKT rådgivning og prosjektledelse for kunder innen energi, helse og offentlig sektor. Selskapet har en sterk posisjon i Trondheims-regionen, og de tre største kundene er Helse Midt-Norge, NTNU og TrønderEnergi.

Begge selskapene er partnere i Prosjekt Norge.

Les mer her…