bilder av flere bygninger

Det vi bygger legger premisser for det samfunnet vi har og hvordan vi lever livene våre. Dette er et tema som bør være av interesse for alle. Se opptaket fra dagens webinar  på vår YouTubekanal.

God og målrettet arkitektur bidrar positivt på områder som helse, livskvalitet og klimahåndtering, noe som igjen gir økonomiske ringvirkninger. 

Miljøkrav kan gi uventede sosiale gevinster, og god estetisk og funksjonell utforming bidrar til økt produktivitet og fortjeneste.  Arkitektur må derfor utnyttes som et strategisk verktøy for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjekteksemplerne viser hvordan norsk arkitektur skaper verdier for oppdragsgivere, brukere og samfunn, og bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. 

I diskusjonen i etterkant var det flere som ønsket et fortsettelse på dette prosjektet. Verdiskaping i prosjekt er avhengig av at de enkelte kompetansene blir involvert i riktige oppgaver til riktig tid i prosjektprosessen. Resultatet av prosjektet Arkitektur skaper verdi demonstrerer effektivt hvor stor betydning arkitektens bidrag kan ha i en slik prosess. Vi håper eksempelsamlingen blir mye brukt i tiden fremover til inspirasjon og kunnskapsoppbygging.