Invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse om prosjeltledelse og informasjonsledelse. Resultatene vil presenteres på PROSJEKT 2023 den 21 september  – Strøm 3. Du kan delta i undersøkelsen her: 

https://nettskjema.no/a/354049

Denne spørreundersøkelser sendes til partnere i Prosjekt Norge og medlemmer i buildingSMART Norge.  Formålet er å kunne legge opp aktiviteter i Arena for Digitalisering/Endringsledelse som passer dine behov og planer på best mulig måte.

Mange spørsmål – få er obligatoriske

  • Vi utforsker hvordan du oppfatter sammenhengen mellom prosjektledelse og informasjonsledelse. Her har man ulike erfaringer og interesser – så svar på det du oppfatter som relevant.
  • Det er helt greit at du lar mange spørsmål være ubesvart. Det er en del ‘åpen tekst svar’, der du selv kan velge hvor omfattende du vil svare, eller bare la det stå ubesvart.
  • Det er kun spørsmålene på første side som er obligatorisk, resten er det frivillig å svare på.

Undersøkelsen er anonym

  • Dersom du har spørsmål i forbindelse med ivaretakelse av din anonymitet i svarene eller annet i spørreundersøkelsen, ta kontakt med Eilif på e-post: eilif.hjelseth@ntnu.no.
  • Svarene lagres sikkert på Nettskjema og vil kun analyseres av Jon Lereim og Eilif Hjelseth.
  • Etter presentasjonen på PROSJEKT 2023 – 21. september vil en bearbeidet presentasjon legges ut på våre nettsider.

Dine svar er nyttige for hva vi vil prioritere å gjøre videre, så vi setter stor pris om du vil sette av rundt 10 minutter til å svare på det som er relevant for deg.

På forhånd tusen takk for ditt bidrag!

Eilif og Jon