styret av Prosjekt Norge

Det første styremøtet ble avholdt hos fersk styreleder Linda Sunde Eriksen i Statsbygg. Det ble et konstruktivt og godt møte og vi ser frem til videre samarbeid.  De neste møtene i 2020 er berammet til henholdsvis 9. juni og 11. november.

Astri Svenkerud, Statnett, glimret dessverre med sitt frafall, men ellers er alle med på bildet:

Bak fra venstre: Harald Lundqvist, Avinor, Ole-Petter Thunes, Rambøll, Håvard Stensrud, Equinor, Jan-Henry Hansen, OPAK og Arild Moe, AF Gruppen

Foran fra venstre: Linda Sunde Eriksen, Statsbygg, Stine Undrum, Bane Nor, Per Christian Randgaard, Asplan Viak og Tom Baade-Mathiesen, Norconsult