arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Skriv din masteroppgave om bedre megaprosjekter – bli med på seminar!

11. april @ 16:00 - 18:00

Skal vi lykkes med en bærekraftig samfunnsutvikling, må vi lykkes med de store prosjektene

Det er prosjektene som står mellom oss og bedre vei, nye sykehus, mer fornybar energi og grønnere industri

Megaprosjekter er noe av det vanskeligste vi driver med, og for mange feiler. Og når de store prosjektene feiler, gjør de det i de fleste dimensjoner. Bedre megaprosjekter er programmet som ønsker å snu denne trenden.

I programmet Bedre megaprosjekter

går store, norske selskaper sammen med akademiske partnere for å undersøke og teste hvordan vi kan sikre flere vellykkede megaprosjekter.

Nå trenger vi masterstudenter som kan bidra, ved å skrive sin masteroppgave om temaet

Antallet store prosjekter på land har aldri vært større i Norge

  • Nasjonal Transportplan (NOK 1000 mrd+)
  • Fornybar og grønn teknologi (NOK 1000 mrd og voksende)
  • Store komplekse bygg (NOK 500 mrd+)

Mer for mindre

Ved å gjennomgå eksisterende empiri om megaprosjekter vil vi sammen avdekke suksessfaktorer som kan testes i store demonstrasjonsprosjekter. Læringen fra disse vil danne nytt grunnlag for mer forskning som vil bidra til å spare AS Norge for milliarder, i en tid hvor det å få mer ut av mindre er av særlig betydning.

Fra Perspektivmeldingen til Finansdepartementet, 2021:

Statens investeringer må utvikles med sikte på høyest mulig nytte for innbyggerne til lavest mulig kostnad. På den måten løses viktige samfunnsoppgaver så effektivt som mulig. De beste prosjektene skal prioriteres først

Megaprosjektene treffes av megatrendene

Megaprosjektene opplever endrede rammebetingelser og behov for utvikling og innovasjon, derfor vil programmet ha et særlig fokus på:

  • Digitalisering og bruk av kunstig intelligens
  • Krav innen miljø og bærekraft
  • Nye gjennomførings- og samarbeidsmodeller for å løse de store utfordringene

Programmet søker etter studenter med en særlig interesse for teknologi, digitalisering og AI/KI, bærekraft eller nye metoder.

PÅMELDING

Mulighet for tilgang til spennende selskaper og data

Forbedringspotensialet gjennom overføring og erfaringsutveksling mellom bransjer og større virksomheter er betydelig. Som del av sitt mandat gitt av staten har Statsbygg en oppgave i å bidra til utviklingen av byggenæringen. Derfor har de, sammen med Prosjekt Norge (ved NTNU) og Metier, startet Bedre megaprosjekter. Flere store virksomheter er med, på seminaret forteller vi hvilke.

Ønsker du å bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre megaprosjekter? I år får et antall studenter tilbudet om å skrive sin masteroppgave i programmet, hvor du får tilgang til spennende data fra like spennende selskaper.

Bli med på seminar! Få vite mer om hva programmet går ut på og hvilke temaer du kan skrive om.

Detaljer

Dato:
11. april
Tid
16:00 - 18:00