Prosjekter har en unik evne til å bringe ulike fagmiljøer sammen. Det kommer til å bli stadig viktigere i det grønne skiftet, mener BI-forsker Anne Live Vaagaasar

Konferansen Prosjekt 2022 nærmer seg med stormskritt, og både næringsliv, akademia og offentlige virksomheter skal samles på én arena.

Årets tema er bærekraft i prosjekter, noe som føles passende med en dyster IPCC-rapport om klodens tilstand og Riksrevisjonens skarpe kritikk av Norges klimainnsats friskt i minnet.

Anne Live Vaagaasar, førsteamanuensis i prosjektledelse på BI og assisterende senterleder i Prosjekt Norge, er ansvarlig for programmet til årets konferanse.

– Det grønne skiftet krever store satsinger, og prosjekter er en motor for å koble ulike fagmiljøer sammen for å få fart og kraft til å utvikle ny teknologi og andre løsninger som trengs for å nå klimamålene, eller å skalere opp kjent teknologi som kan hjelpe oss å bli mer bærekraftig, sier Vaagaasar.

– I Norge har vi vist at vi kan håndtere store prosjekter rimelig effektivt – for eksempel har vi hatt veldig store prosjekter innen oljenæringen. Denne evnen må vi nå bruke for alt det er verdt i en bærekraftig utvikling, sier Vaagaasar.

Les om de 4 områdene hele innlegget fra Tekna her.

Tekst: Tekna