Det er behov for store investeringer i vannbransjen i årene fremover. Hvordan kan prosjektene gjennomføres mest mulig kostnadseffektivt i godt samspill mellom byggherre, rådgivere og entreprenører, som samarbeider om bærekraftige løsninger?

Dette danner bakteppet for forprosjektet «Nytt vann 2040, med god prosjektgjennomføring».  I disse dager sendes det ut en spørreundersøkelse til Norske kommuner og IKS. Målet med undersøkelsen er å kartlegge behovet for forbedringer i gjennomføringen av VA-prosjekter. Vi vet det er mange utfordringer og ulike gjennomføringer i praksis. Vi vet at det finnes både gode og dårlige eksempler. Undersøkelsen ønsker å nå Enhetleder VA eller dennes stedfortreder.

Spørreundersøkelsen sendes ut av NTNU, og analyseres i samarbeid med de som står bak undersøkelsen; Prosjekt Norge, i samarbeid med Norsk Vann, Asplan Viak og Norconsult. I tillegg bidrar Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og kommunene Bergen, Bærum, Lillehammer, Oslo og Porsgrunn.

Prosjektet «Nytt vann 2040, med god prosjektgjennomføring» samarbeider med Norsk Vann sitt prosjekt om «Innovasjonsvennlige anskaffelser».

I forbindelse med undersøkelsen ønsker vi å komme i kontakt med personer som har relevante erfaringer og eksempelprosjekter vi burde se nærmere på. Vi er avhengig av at relevante personer aktivt tar kontakt med oss. Om du er en av disse, takker vi for at du tar kontakt med Nora Johanne Klungseth, slik at vi kan bli bedre kjent med dine erfaringer. Vi er på jakt etter prosjekter vi kan lære av for å forstå hva som fungerer godt og hva som er utfordringene for VA-prosjekter.

Resultatene av undersøkelsen vil bli tilgjengelig som åpne rapporter, seminarer og forskningsartikler.