«Vi har ansatt en bred palett med teamorienterte spesialister – alt fra en som har doktorgrad i betong til en som er nyutdannet fra NTNU.  Bakgrunnen for nyansettelsene er en langsiktig strategi for å sikre riktig alders- og erfaringfordeling i selskapet, og en solid og bærekraftig utvikling av fagmiljøene». 

flere menn som står sammen foran en bygning

Hittil i år har OPAK, med sine fagmiljøer i Oslo, Bergen og Trondheim, ansatt 20 nye medarbeidere.

Les mer om de siste tilskuddene i bygg.no.