Det første møtet i KA Sikkerhet i bygg- og anleggsprosjekter ble arrangert 19.august 2020 med 25 deltakere til stede. Temaet for samlingen var læring etter hendelser.

Eirik Albrechtsen holdt en innledende presentasjon om læring etter hendelser og om forhold som kan vanskeliggjøre læringsprosessen. Arve Sandve, PWC, orienterte om et forprosjekt i Samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen (SfS BA) med deling av informasjon om hendelser mellom aktørene.

Etter disse innledningene ble deltakerne delt i grupper der de diskuterte hvordan virksomheter skal lære etter hendelser. Hver gruppe presenterte hovedtrekkene i sine diskusjoner i plenum. Noen momenter fra diskusjonene:

  • Det er en utfordring å nå fram til skarp ende med både informasjon om hendelser og skape gode læringsprosesser der
  • Det finnes ingen konkret oppskrift på hvordan det skal læres av den enkelte hendelse, men det bør ligge en struktur og systematikk i bunn som letter læringsprosesser
  • Granskninger må føre fram til endringer – viktig spørsmål er hvem skal endre seg og hvordan
  • Det er en utfordring å få til endringer basert på bakenforliggende årsaker sammenliknet med enkelkretslæring og oppretting av avvik
  • Ledelsen har en viktig rolle i læringsprosesser, virksomhetene må skape en læringskultur

Neste samling blir 6.oktober. Tema for samlingen vil bli annonsert. Kom gjerne med innspill om hva du ønsker vi skal ta opp:

[contact-form to=»wenche.langholm@ntnu.no» subject=»Tilbakemelding KA Sikkerhet i BA»][contact-field label=»Navn» type=»name» required=»1″][contact-field label=»E-post» type=»email» required=»1″][contact-field label=»Tilbakemelding/innspill» type=»textarea»][/contact-form]