Spørreundersøkelse: Utvikle ansattes evner for å forbedre prosjektytelsen i digitale miljøer

Dette spørreskjemaet er utført ved NTNU og er en del av forskningsprosjekt om å lære hvordan organisasjoner kan forbedre sin læringskapasitet fra ekstern kunnskap og undersøke sammenhengen mellom Absorptive Capacity (organisasjonsevne til å tilegne seg nytt ekstern kunnskap) og prosjektsuksess i organisasjoner som utvikler eller implementerer digitaliserings prosjekter/initiativer.  

Resultatet av denne undersøkelsen kan belyse gode tiltak for hvordan organisasjoner kan maksimere læreevne av ekstern kunnskap.

Undersøkelsen er på engelsk og vil ta ca 10-15 minutter. Frist 15. april.

«Jeg, Bertha Ngereja, er ph.d.-kandidat innen prosjektledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), veiledet av Bassam Hussein som er førsteamanuensis i prosjektledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Mine forskningsinteresser inkluderer myke faktorer i prosjektledelse, læring i sammenheng med digital transformasjon og påvirkning av digital transformasjon på prosjektledelse. Jeg er også en del av det europeiske konsortiet «Projects for Digital Transformation (ProDiT).»

Dette spørreskjemaet tar sikte på å evaluere de ulike interne og eksterne tiltakene som organisasjoner implementerer for å bygge ansattes evner innenfor konteksten av digital transformasjon. Videre har spørreskjemaet som mål å fange opp hvordan digitaliseringsprosjekter fungerer i og utenfor organisasjonens grenser. Ditt bidrag er høyt verdsatt og verdifullt. Alle svar vil være anonyme og vil aldri bli knyttet til deg personlig. Du kan kontakte oss på e-post»

Bertha Ngereja: bertha.j.ngereja@ntnu.no
Bassam Hussein: bassam.hussein@ntnu.no

Lenke til undersøkelsen: https://forms.office.com/e/kxC84YJHYs

foto Bertha Ngereja

 

 

Bertha Ngereja is currently a PhD candidate in the field of Project Management at NTNU. Her research focus is on the role of soft factors as enablers of digital transformation where she aims to identify and conduct an analysis on soft factors in digitalization projects in project-based organizations.

Prior to the commencement of her PhD studies, Bertha obtained an MSc degree in Project Management at NTNU, with a thesis on the role of soft factors in maintenance regimes. She has an Industrial Engineering and Management BSc degree from the University of Dar es Salaam (UDSM). Before pursuing her MSc, she obtained an industrial experience working in the oil and gas industry as a Field Engineer on various drilling projects in Western, Eastern and Southern Africa.