Faggruppemøte om Porteføljestyring

Prosjekt Norge inviterer til fagmøte om porteføljestyring innen IKT. Målet med møtet er å sette porteføljestyring på agendaen og diskutere behov og utfordringer. Vi tar sikte på at dette skal kunne bli ei faggruppe hvor vi møtes flere ganger for både å gå i dybden og utveksle erfaringer. Er det funksjoner/mangel på funksjoner som skyldes manglende kunnskaper, vil også muligheten for å diskutere oppstart av mindre eller større forskingsprosjekt være til stede.

 Agenda

Velkommen – hva er Prosjekt Norge og hvorfor denne faggruppen

 • Kort introduksjon av deltagerne og deres behov innen temaet
 • Porteføljestyring eller eierstyring? Hva er hva?... Noen praktiske problemstillinger:
  • Prosjekt- og programledelse - dersom den er lav – hvordan fylle hullene?
  • Prosjekteierstyring - dersom den er lav – hvordan fylle hullene?
  • Governence knyttet Prosjektmodell/Rammeverk - mangel på eierskap og kompetanse – hvordan fylle hullene?
 • Gruppas arbeidsform og metodikk
 • Oppsummering og neste møte fastsettes nå.

Noen relevante tema som kan ses på som en start (dette kan vurderes og erstattes av andre tema/vinklinger):

 • Total utskifting av ERP-systemer eller andre kjernesystem – stort og krevende – utfordringer og konsekvenser?
 • Ressursstyring - økonomi knyttet til slike utskiftninger – hvilke midler er knyttet til hva – bindene midler som låser fleksibiliteten – muligheter til å prioritere mellom prosjekter
 • Ressursstyring og koblingen mellom prosjekter, aktiviteter og ressurser. Dersom «avtalen» mellom ressurseier og prosjekt er uformell – hvordan komme fra erkjennelse til en mer formell prosess?
 • Hvilke konsekvenser har GDPR for porteføljestyringen?

Har dere konkrete temaer/vinklinger dere ønsker å diskutere er det fint om dere sender dem til  Stein Mjøen på forhånd så kan det legges inn i agendaen.

Ønsker du å delta på dette møtet kan du kontakte Prosjekt Norge v/ Stein Mjøen

Sted: OBOS, Oslo.