Prosjekt Norge har den store glede å ønske Asplan Viak velkommen som partner.

Asplan Viak innehar kompetanse innen alle fasene av et prosjekt, og kan bistå i de ulike prosjektfasene basert på en helhetstanke. De har fokus på tverrfaglighet og spisskompetanse.  Med erfaring fra et vidt spekter av områder som bl.a.  arkitektur, bygg og anlegg, energi og miljø, samferdsel,  samfunnsplanlegging og analyse, tekniske installasjoner, og vann- og miljøteknikk vil de passe godt inn i partnermassen i Prosjekt Norge, og vi gleder oss til et fruktbart samarbeid fremover.