Prosjekt Norge (NTNU) gjorde mye av seg på programmet, blant deltakere og til og med på banketten. NTNU hadde til sammen den desidert største kontingenten fra et universitet på denne konferansen. Ikke rart arrangøren Tallin University of Technology var godt fornøyd.

 

Det viktigste ved denne konferansen, i tillegg til å pleie det aktive nordiske nettverket av forskere, er å slippe til doktorkandidater på en treningsarena der de kan møte kravene i internasjonale konferanser – før de gir seg i kast med de store internasjonale arenaene. Denne konferansen hadde ca. 70 deltakere fra alle de nordiske landene, Baltikum, UK, USA, Nederland, Italia, Kina og Sør Afrika. Den norske kontingenten talte 12 navn, alle direkte eller indirekte knyttet til Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge og BAE-programmet er tett knyttet til denne konferansen. Konferanseserien som var i Trondheim i 2013 tilhører fagfeltet Construction Management, eller prosjektledelse i bygg og anlegg. De gjennomgående temaene i år var

  • innovasjon
  • prosjekteringsledelse
  • digitalisering/BIM
  • kunnskapsledelse
  • prosessoptimalisering
  • gjennomføringsmodeller
  • kriminalitet i byggebransjen

 

Det var spesielt mange norske bidrag på de to sistnevnte. Nivået var jevnt og høyt på alle bidrag.

Vi er også representert i styret for CREON (organisasjonen for nordiske forskere som står bak konferanseserien) https://creon-net.org/. I generalforsamlingen etter konferansen gikk Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg av etter åtte år i styret og Marit Støre Valen tok over som norsk styrerepresentant.  For å øke engasjementet fra yngre forskere ble det også bestemt at to PhD-kandidater skal få plass i styret. Navn på disse er ikke klar ennå. Neste konferanse i serien er i København i 2021.

Bildene viser henholdsvis debutantene Teresa Beste, Ida Marie Tvedt, Sondre Evjen, Tina Åsgård, Gustav Gunnerud og Per Fridtjof Larssen,  som alle holdt gode foredrag.