Det er  gjennomført et informasjonsmøte og et seminar i Ferdig! Kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse

Seminar 2 – Hydro Norge ASA, 11.04.2019
Det første seminaret ble gjennomført hos Hydro Norge ASA, Vækerø, 11.04.2019. Vi hadde besøk av Tor I. Hoel, ÅF Advansia, som delte sine erfaringer knyttet til arbeidet med Veileder for systematisk ferdigstillelse, og Julien Goutal, Norsk Hydro ASA, delte sine erfaringer med systematisk ferdigstillelse i sin organisasjon. Presentasjonene finner du her:

Hydro Norge ASA – 11.04.2019 – Systematisk Ferdigstillelse -…
Hydro Norge ASA – 11.04.2019 – Project completion – Julien …

Seminar 3 – HENT Entreprenør AS, 05.09.2019
Det tredje seminaret i rekken blir gjennomført hos HENT Entreprenør AS, Fornebu, 05.09.2019. Vi starter med å informerer om status etablering av FERDIG!, og HENT fortsetter med å dele sine erfaring med implementering og bruk av systematisk ferdigstillelse i sine prosjekter. Innkalling med konkret agenda kommer i god tid før ferien, sett av tid i kalenderen!

Se mer HER

Lenke til nettside for FERDIG!