Professorene Nils Olsson, NTNU,  og Ralf Müller, BI,  ga oss et innblikk i AI og maskinlæringens verden på denne digitale delingsarenaen. I tillegg delte stipendiat Sofie Bang  planene for sin PhD med kartlegging av erfaringer og potensiale ved bruk av AI i byggeprosjekter.

  • AI i prosjekter – hva er det og hva vet vi? Hva er det? The English Oxford Living Dictionary’s definisjon: “The theory and development of computer systems able to perform tasks normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation between languages.” I prosjekter inkluderer det støtte til planlegging, oppfølging.
  • Maskinlæring – finne mønster, likt men ulikt statistisk analyse. Basert på erfaringsdata
  • Optimering – analysere alle eller mange nok alternativer og sortere ut det beste. Basert på regler, kriterier
  • Simulering – visualisere, analysere definerte alternativerAlgoritmer er veletablert både for maskinlæring og optimering. Bedrifter og verktøy som Spacemaker og Alice. Data er nøkkel, spesielt for maskinlæring. Etablering av datasett til maskinlæring er en forbausende stor del manuelt arbeid.  Det sitter mange i Kina og lavkostland og tagger, spesielt bilder.

RAlf Müller informerte om et spennende AI/ML samarbeidsprosjekt (BI, UTS og en Silicon Vally-basert internetservice-leverandør) innen prosjektstyring/poorteføljestyring). Presentasjonen finner du HER.