«Bedre planlegging med Last Planner og Critical Path Method» og «Portefølje og prosjektstyringsfunksjoner i Oracle Primavera Cloud».

Oppsummering fra møte i KunnskapsArena Prosjektplanlegging av Tore Aalberg:

Vi var 15 deltakere på møtet 7. september på ZOOM, som fikk med oss Olaf Denries (Metier)  interessante gjennomgang av dette med CPM versus Last Planner. Virkelig hardcore planlegging. Vi takker Olaf som velvillig deler sine presentasjoner.

Jeg tar med meg videre dette med at det ikke er enten smidig eller fiksert som gjelder, heller ikke midt i mellom, men begge deler i parallell.  Akkurat som dette med fossefallsmodeller versus scrum, eller exploit versus explore når det gjelder kunnskapsoverføring. Det engelske uttrykket som brukes om dette er «ambidexterity».

Nytt møte senere i høst er under planlegging.