30. januar 2018 ble det 5. møtet i CoP Digital Samhandling (tidligere CoP Digitalisering) avholdt hos WSP i Oslo. Les mer her.