(The Gymnastic Enterprise – beyond Agility)..

En kaotisk og uforutsigbar verden (VUCA)

Det er en allmenn erkjennelse om at verden og samfunnet som sådan er mer uforutsigbart og dels kaotisk enn noen gang. Det virker inn på alle nivåer i samfunn og virksomheter, fra konsernovergripende virksomhetsnivå til rammene og forutsetningene for prosjektporteføljer og enkeltprosjekter. I den sammenheng er det en modell som bedre enn mange andre beskriver og omfavner denne dels surrealistiske og uforutsigbare virkeligheten.  Den har forkortelsen VUCA….

Les mer i spalten vår «Forskning viser at ….».  Her får du de siste relevante forskningsnyhetene fra prosjekthverdagen i en populærvitenskapelig kortversjon.