arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Concept: Usikkerhet i nyttekostnadsanalyser

15. januar @ 13:05 - 14:00

logo concept

I utredninger av potensielle vegprosjekter spiller nytte-kostnadsanalyser en viktig rolle. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet uttrykkes ved lønnsomhetsmål som netto nåverdi og netto nåverdi per budsjettkrone.

Hensikten er at beslutningstakere skal kunne fatte opplyste beslutninger basert på kunnskap. Men hvor sikre er nytte-kostnadsanalysene? Gir resultatene kunnskap eller er de bare illusjoner av kunnskap? Er det like sannsynlig at et prosjekt som er beregnet å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, viser seg å være ulønnsomt når det er gjennomført, og motsatt? Denne usikkerheten er tema i denne rapporten.

Tradisjonelt har lønnsomhetsmål i nytte-kostnadsanalyser blitt presentert som punktestimater og uten tilleggsinformasjon som viser hvor usikre slike estimater er. Det står i kontrast til kostnadsanslag som bygger på omfattende usikkerhetsanalyser. Denne rapporten drøfter dette paradokset og viser til ulike studier som har sett på hvor usikre sentrale parametere i nyttekostnadsanalysen er. Den bruker data fra tre vegprosjekter som er under planlegging eller gjennomføring og estimerer usikkerheten i lønnsomhetsberegningene.

Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom Eivind Tveter fra Høgskolen i Molde, Morten Welde fra NTNU/Concept og James Odeck fra NTNU/Statens vegvesen.

(Fra forordet i rapporten)

Portrettfoto av Eivind Tveter

Eivind Tveter er forsker med analytiske ferdigheter og erfaring med økonometri, markedsanalyse, prosjektledelse og policyanalyse. Han har en doktorgrad i logistikk fra Høgskolen i Molde.

Portrettfoto av Morten Welde

Morten Welde arbeider som seniorforsker ved forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Programmet har et særlig fokus på tidligfasen i prosjektene, fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen er vedtatt. Morten er opprinnelig utdannet transportøkonom og har en PhD fra Institutt or bygg og miljøteknikk på NTNU.

Registrer deg for webinarlenke

Detaljer

Dato:
15. januar
Tid
13:05 - 14:00
Kategori for Arrangement: