arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Arena bærekraft seminar: «Bærekraftsrapportering i prosjekter» avholdt 24. januar 2024

24. januar @ 09:30 - 15:30

Bærekraftsrapportering – hva betyr det for prosjekter og hva betyr det for virksomheter?

Prosjekt Norge sin Arena for bærekraft og senteret Green 2050 ved NTNU arrangerte et heldagsseminar om bærekraftsrapportertering. Det var stor interesse for arrangementet, med godt over 100 påmeldte. Hjertelig takk til de meget dyktige foredragsholderneog utmerket vertskap ved Sweco.

Vi fikk et vidt spekter av gode faglige innlegg, mye nettverking og gode diskusjoner i pausene.

Det hele ble avsluttet med en engasjerende paneldebatt som bl.a. omhandlet:

 • Hvorfor alle før eller senere vil måtte forholde seg til Eu-taxonomien, direkte eller indirekte
 • Hva innebærer ‘Don’t make siginficant harm’
 • Digitalisering og sirkularitet i fremtiden; En oppfordring til å etablere en nasjonal, åpen, dynamisk database med systematiserte eksisterende data som bl.a. byggherren sitter med etter ferdigstillelse
 • Hva er planetens tålegrense, konkret
 • Behovet for å øfte sosial bærekraft

..og mye mer

Bildekollage fra konferansen

P R O G R A M

Registrering, kaffe og mingling (09.30)

Velkommen! Amund Geicke, SWECO og Rolf Andre Bohne, NTNU (10:00)

Del 1 Makro: Virksomheter og EU`s Taxonomi (10:15)

Virksomhetsrapportering – regelverk og finansiering
Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse

Hvor bærekraftig er det – faktisk? Viktigheten av gode data og beslutningsverktøy i bærekraftsrapporteringen
Elisabet Kjerstad Bøe, Terravera

Virksomhetsrapportering- hvordan rapporterer Sweco på taksonomien?
Marie Lund, SWECO

PAUSE

Del 2: Rapportering og offentlig krav i Norge (11:45)

Hva betyr egentlig vurderingskriterier «Bærekraft 30% av offentlige anbud»? Hvordan utlyse offentlig og hvordan svare?
Sarah Fossen Sinnathamby, DFØ

Hvordan arbeide med CRSD og EU Taksonomi i prosjekt? Eksempler fra Nye Veier og AF.
Jarl Øvstedal, Norconsult 

LUNSJ (12:30)

Del 3: Hvordan lykkes med bærekraft i prosjekt 13:15

Hvordan rapportere på taksonomi i byggprosjekter?
Marie Sveen Olsen, SWECO

Fellestrekk i prosjekteierskap, kontrahering og gjennomføringsmodeller. Eksempler fra NORDIC-prosjekter
Cornelia Fischer, Nordic Office

Panelsamtale. Grønn Byggallianse, Terravera, Sweco, Norconsult og Nordic.
Fasilitator: Rolf A. Bohne, NTNU

Avslutning
Mingling (15:05)

Vel hjem (15:30)

Foto av: Amund Geicke. Porterettfoto

Amund Geicke er regionleder for bygg i Sweco Oslo. Han er utdannet sivilingeniør i konstruksjonsteknikk fra NTNU, og har bred erfaring med brukonstruksjoner. Han har i tillegg erfaring med prosjekt- og byggeledelse. Amund har jobbet i Sweco siden 2013, og har siden den gang hatt ulike lederstillinger internt.

Portrettfoto Rolf André Bohne.

Rolf André Bohne. Professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Leder Arena for Bærekraft i Prosjekt Norge. Forskning og konsulentarbeid på bærekraftig infrastruktur: bygge- og konstruksjonsmaterialer, materialstrømmer og miljøpåvirkninger fra AEC-industrien. Arbeider med miljøkonsekvensvurdering av bygg og infrastruktur, og med levetid på bygningsdeler og bygg. Spesialiteter: Materialflytanalyse, øko-effektivitet, livssyklusanalyse, livssykluskostnader og miljøkonsekvensvurdering av bygninger og infrastruktur.

Foto av Katharina Bramslev

Katharina Th. Bramslev er daglig leder i medlemsorganisasjonen Grønn Byggallianse som har over 400 medlemmer fra hele verdikjeden innen bygg, anlegg og eiendom. Hun var med på å starte Grønn Byggallianse i 2002. Katharina er utdannet siv.ing. bygg og har arbeidet med bærekraftige bygg i over 30 år. Hun har praktisk byggerfaring, men også deltatt i en rekke offentlige utvalg og er en hyppig brukt foredragsholder. 

Foto av Elisabeth Bøe

Elisabet Kjerstad Bøe, CEO i Terravera Foundation. Elisabet har mer enn 15 års erfaring fra bærekraftsarbeid i ulike roller. Hun har jobbet med omstilling, bærekraftstrategi og -rapportering for norske og multinasjonale selskaper, utvikling av teknologi og infrastruktur for nullutslipp transportløsninger og smarte energiløsninger innenfor bygg. Elisabet har blant annet bakgrunn som bærekraftsjef og norgessjef i Tibber. Nå er hun CEO i teknologistiftelsen TERRAVERA og innehar ulike styreverv knyttet til bærekraft. 

Foto av Marie Lund

Marie Lund er klima- og bærekraftrådgiver hos Sweco Oslo. Hun er utdannet sivilingeniør i Energi og miljø ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innen Energi- og miljøanalyse. Marie har stor interesse for bærekraftfaget og har vært involvert som klimagass-, energi- og bærekraftrådgiver i flere prosjekter. Videre har hun arbeidsoppgaver som omfatter LCA, LCC og har godkjennskap til kravene som stilles i flere av manualene  i BREEAM-porteføljen og EUs taksonomi.

Foto av Sarah Fossen Sinnathamby

Sarah Fossen Sinnathamby, seniorrådgiver i Direktoratet for offentlig og økonomi (DFØ).  Hovedkompetanse innen prosjektledelse, strategisk planlegging og bærekraftige offentlige anskaffelser. Sara F. Sinnathamby har ledet anskaffelsesprosesser, utviklet bærekraftige offentlige anskaffelseskriterier på IKT-utstyr og transport for norske oppdragsgivere og jobbet innen jernbaneplanlegging. Sara er statsviter av yrke med bakgrunn fra Universitetet i Oslo, SciencesPo (Paris) og London School of Economics (LSE).

Foto av Jan Østerdal

Jarl Øvstedal er utdannet Hydrogeolog fra Universitetet i Bergen (UiB). Han har mer enn 30 års erfaring med operativt miljøarbeid, leder av miljøarbeid og bærekraft. Han har jobbet flere år som miljøsjef i Avinor og jobber nå i Norconsult, hovedsakelig med å ta de nye bærekraftdirektivene som EUs taksonomi og CRSD inn i Norconsults eksisterende tjenester, samt utvikling av nye tjenesteområder innenfor bærekraft. Han har godt kjennskap til de nye bærekraftdirektivene og hva de betyr for virksomheter og prosjekter innenfor flere sektorer. Han følger tett den raske utviklingen som skjer i både EU og Norge.

Foto av Marie Sveen Olsen

Marie Sveen Olsen arbeider som rådgiver innen klima og bærekraft. Hun er utdannet sivilingeniør Energi og miljø ved NTNU med fokus på energiplanlegging og miljøanalyse. Hun arbeider som bærekraftkoordinator med spesielt fokus på LCA og LCC. Marie arbeider også i prosjekter med å følge opp kravene fra EUs taksonomi for bærekraftig finans og veileder prosjektmedlemmer til hvordan de kan tilfredsstille dette for sitt fagfelt.

Foto av Cornelia Fisher

Cornelia Fischer har over 20 års erfaring som arkitekt, og har vært ansatt i Nordic Office of Architecture siden 2010. Hun videreutdannet seg innen miljø og bærekraft til BREEAM-NOR AP, og er bærekraftsansvarlig i Nordics helseklynge. Hennes lang erfaring i ledelse av store komplekse prosjekter spenner prosjekter innen infrastruktur (Gardermoen flyplass T2-utvidelsen), logistikk, og helsebygg (Nye Stavanger Universitetssykehus og Nye Førde sykehus).  

Vi fikk også besøk av en hyggelig representant for neste generasjons kloke hoder; Jørgen Kjøsen ved institutt for maskineknikk og produksjon som nå er i gang med sin master og er integrert PhD-kandidat.

Han setter stor pris på om du vil sette av noen minutter til å svare på denne spørreundersøkelsen i forbindelse med hans masteroppgave om bærekraftsrapportering:

https://nettskjema.no/a/394928

Mer info om prosjektet finner du her.

3 ingresser:

 Katharina Th. Bramslev:

EU øker farten i grønn omstilling. Kravene til bedriftene skjerpes, også i Norge.  Målet er stimulere til grønn vekst og hindre grønnvasking. Først og fremst gjennom innføring av EU-taksonomien og strengere regelverk for bærekraftsrapportering (CSRD).

 • Hvilke krav må du forberede deg på?
 • Hvem må følge dem?
 • Hvordan slår dette inn på bunnlinja og for tildeling av FoU-midler?

De nye kravene er noe alle aktører innenfor hele bygg- eiendoms- og anleggsektoren bør og må sette seg inn i.

Marie Lund:

Sweco, som et internasjonalt selskap, ble underlagt kravene i EU-taksonomien allerede i 2022, og 19. januar i år leverte vi vår andre rapport. Som en leverandør av rådgivende tjenester skal Sweco rapportere på aktiviteter som tilrettelegger for at prosjektene våre imøtekommer EU-taksonomikravene. Innlegget vil ta deg gjennom rapporteringsprosessen som er preget av omfattende datainnsamling og et arbeid som krever samarbeid på tvers av avdelinger.

Marie Sveen Olsen:

EU-taksonomien skjerper kravene i bygg- eiendoms- og anleggsektoren. Hva kreves av dagens byggeprosjekter og hvordan bidrar kravene til grønnere utvikling i bransjen?

 • En gjennomgang av konkrete prosjekteksempler på hvordan bygg- og eiendomsbransjen kan konkretisere, rapportere og arbeide med EU-taksonomien.
 • Hvordan kan dette arbeidet integreres i eksisterende roller/arbeidsprosesser og hvordan oppnå en effektiv dokumentasjonsprosess.

I Prosjekt Norge har vi mange nyttige arrangementer med nyttig kunnskapsdeling for våre partnere. Dette arrangmentet var åpent for alle.

Ønsker dere å undersøke partnerskap, se informasjon her, eller send e-post til senterledelsen.

Detaljer

Dato:
24. januar
Tid
09:30 - 15:30
Kategorier for Arrangement:
, , , ,

Sted

Sweco Oslo
Drammensveien 260
Oslo, 0283
+ Google-kart