arrangementer

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Populærformidling av forskning: Tønsbergprosjektet og IPD

10. desember 2021 @ 10:30 - 11:20

en knokke med klokkearmer som peker mot learning

Er Tønsbergprosjektet et vadesteinprosjekt?

Vi fortsetter med å sette søkelyset på nye måter å gjennomføre prosjekter på i vår serie av webinarer hvor en forsker intervjuer folk som sitter på verdifulle erfaringer som vi tror kan bidra til å utvikle BA-næringen.

Denne gangen er det assisterende prosjektleder fra Sykehuset i Vestfold, Bjørn Varegg, som blir spurt ut av Bo Terje Kalsaas fra Universitetet i Agder. Utbyggingen av Sykehuset i Vestfold (psykiatri og somatikk) er det første IPD (Integrated Project Delivery) prosjektet i Norge. Det andre byggetrinnet er nylig overlevert. Den felles IPD-kontrakten inkluderte i tillegg til byggherren, Skanska som hovedentreprenør, CURA-gruppen på prosjektering, og de tekniske entreprenørene Bravida, Assemblin og Haaland ventilasjon. Det rapporteres at andre byggetrinn har gått meget bra, mens første byggetrinn var mer strevsomt.

Noen spørsmål vi tar sikte på å belyse er:

en knokke med klokkearmer som peker mot learning

 • Noen bakgrunnsopplysninger om målsettinger, budsjett, byggeperiode og prosjektets tilblivelse
 • Hva er de sentrale byggesteinene i en IPD kontrakt?
 • Ifølge teorien kan vi forvente at kostnadskurven er avtakende i IPD sammenliknet med målprisen. Hvordan har det gått i prosjektet om vi holder tilvalg utenfor?
 • Hvorfor satset dere på IPD som kontraktstrategi når det aldri tidligere har vært utprøvd i Norge?
 • Dere hadde IPD som en opsjon til totalentreprise (NS 8407) når dere kontraherte de utførende. Angrer dere på IPD valget? Om ikke, gi oss en forklaring på hva dette valget har betydd økonomisk og verdimessig for prosjektet?
 • «Åpen bok» er viktig i IPD. Hva forstår du med åpen bok, og hvordan utviklet denne forståelsen seg underveis blant aktørene?
 • I IPD er verdi- og kostnadsstyrt prosjektering (TVD) også sentralt, logiske og fine tanker, men ikke nødvendigvis like lett å få til. Fortell oss hvordan dere arbeidet med å øke verdiene innenfor en kostnadsramme?
 • Dere strevde med organiseringen og beslutningsprosessene i det første byggetrinnet. kan du fortelle oss litt om hva som var feil i starten og hvilke grep dere tok som særlig andre byggetrinn nøt godt av?

 • Har dere jaktet systematisk på å avdekke muligheter og utnytte de mest interessante i gjennomføringsfasen?
 • Har de utførende tjent penger utover å få dekket selvkost pluss overhead?
 • Dere strevde med å få landet en målpris, og uttrykk som å ‘komme skeivt ut av hoppkanten’ er benyttet. Kan du utdype det for oss?
 • Det er sagt at diskusjonen dere hadde rundt selvkost var forkludrende i målprisdiskusjonen. Kan du utdype det?
 • Dere har satset massivt på digital modellbasert prosjektering og informasjonsflyt. Har dere fått til å inkludere FDV i BIM?
 • Dere har benyttet Lean Construction-metoder i prosessene deres. Kan du kort utdype hvordan dere gjorde det i prosjekteringen og i gjennomføringsfasen?
 • I første byggetrinn arbeidet de prosjekterende på byggeplassen, men etter en stund flyttet de tilbake til Oslo. Det er ikke helt i tråd med hva teorien anbefaler. Kan du utdype dette, og si noe om hva som var virkningen?
 • Hva ville dere gjort annerledes med et nytt Tønsbergprosjekt?
 • Hva tror du de utførende overordnet mener om erfaringene fra prosjektet?
 • Dere fikk det til. Hva er suksessfaktorene, og hvordan argumenterer dere for at Tønsbergprosjektet er et vadesteinprosjekt?

portretbilde Bjørn Varegg

Bjørn Varegg, Tønsbergprosjektet – Assisterende prosjektdirektør og leder kontrakt og anskaffelser

Ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF og har hatt prosjektledelse ved sykehusutbyggingen fra 1997.
Tidligere: Prosjektledelse skoleutbygging, kommunal driftsledelse, rådgivning og byggeledelse innen betongteknologi

Bakgrunn: Sivilingeniør NTH Bygg og anlegg. Økonomi og ledelse fra Økonomisk College

portrettbilde Bo Terje

Bo Terje Kalsaas er professor ved Institutt for ingeniørvitenskap ved Universitetet i Agder. Kalsaas har arbeidet mange år med problemstillinger innen Lean construction og har en spesiell interesse mot  ledelse av prosjekteringsprosesser.

Registrer deg for webinarlenke

Detaljer

Dato:
10. desember 2021
Tid
10:30 - 11:20