Vegard Knotten, som har tilknytning til Prosjekt Norge blant annet gjennom INPRO-prosjektet,  har nettopp utført en doktorgrad ved NTNU som tar sikte på å bidra til den allmenne forskningen om prosjekteringsledelse. Målet har vært å si noe om hvordan prosjekteringsledelse i tidligfase av byggeprosjekter bør håndteres.

Ett av spørsmålene som belyses er: «Hva er utfordringene i tidligfase av prosjekter?»

Det ble blant annet identifisert 10 suksessfaktorer:

  • kommunikasjon
  • beslutninger
  • planlegging
  • kunde
  • grensesnitt
  • team
  • risiko
  • kunnskapsstyring
  • HMS-fokus
  • evaluering

Her finner du link til sammendraget.