Trondheim, 01. februar 2018

Byggenæringen har behov for omstilling og trenger å ta i bruk de nye digitale mulighetene. Likevel går det saktere å hente ut effekten av digitalisering enn det som er ønskelig. Det trengs ny kunnskap om årsakene til dette og hvordan det må legges til rette for effektiv implementering. Det planlegges en søknad til Forskningsrådet om et såkalt SFI (Strategisk forskningsinitiativ) ved neste utlysning. Som et ledd i denne prosessen var forskermiljøene samlet i Trondheim i dag for å utvikle ideer til hvordan denne forskningen bør innrettes. Det var deltakere fra NTNU, Sintef, NGI, UiA og BI. Campus-prosjektet ved NTNU er sentralt i initiativet. I tiden fremover skal også næringsaktører knyttes til. Institutt for bygg og miljøteknikk står bak initiativet sammen med Prosjekt Norge og BAE-programmet. Kontaktperson er Ole Jonny Klakegg.