Fristen for søknadene er 2. oktober og må følge retningslinjene i forskningsprosjektveiviseren. Innkomne søknader vil diskuteres i bransjerådene og i PNs styremøte 19. oktober  slik at vedtatte prosjekter kan settes i gang i god tid før jul.

Søknadsfrister 2023:

Høstsemesteret: mandag 2. oktober
(Vårsemesteret: fredag 14. april)

Forslagene sendes til senterledelsen ved Bjørn Andersen