Prosjekt Norge ønsker å sette sterkere fokus bærekraft og ombruk i eiendoms- og byggebransjen

Vi ønsker å involvere næringslivet i å dele sine erfaringer og kunnskaper og om hvordan andre tenker om, og skaper,  bærekraft i sine prosjekter

I dag fikk vi en fin og nyttig presentasjon fra Hoegh, og ikke minst en interessant diskusjon i etterkant.

Takk til Devoteam, Hoegh og alle som deltok.

Hvordan bruker Höegh Eiendom sin rolle som gårdeier/bestiller/forvalter til å fremme bærekraft og ombruk i eiendoms- og byggebransjen?

Hoegh er opptatt av å måle og dokumentere resultateene på en transparent og troverdig måte, dokumentert av 3-part.  Dette er ikke «grønnvasking» som dessverre preger deler av bransjen.

Deres bærekraftsarbeid deles inn i 5 faser:

1, Beslutningsprosesser/prioriteringer
• Det er viktig å bruke handlingsrommet aktivt og velge løsninger som henter ut potensialet på en kostnadsmessig balansert måte.

2. Handlingsplaner/utførelse
• Handlingsplaner oppdateres med egne målsetninger knyttet til bærekraft.

• Gjennomgang av måloppnåelse og revisjon foretas årlig.

3. Resultatoppnåelse/rapportering
• Et kvantitativt oppfølgingssystem som med høy grad av troverdighet gir informasjon om våre prestasjoner er viktig for å kunne styre arbeidet vårt og rapportere ihht krav fra banker og finansinstitusjoner.

4. Kommunikasjon/Markedsføring
• Bærekraft er tatt inn i vår generelle kommunikasjonsplan og nyheter/ resultater presenteres jevnlig til interessenter. • God rapportering og måling av resultater gir trygghet og troverdighet for det som kommuniseres.

5. Evaluering
• Alle målsetninger, ambisjoner, handlingsplaner og resultater skal evalueres for å kunne vurdere om de er optimale, sett opp mot styrets overordnede målsetning for selskapet.

portrettbilde Finn Halvorsen

Finn Halvorsen, direktør forvaltning og bærekraft

Jennifer Lamson, energi- og miljørådgiver

portrettbilde Jennifer Lamson

Du har vel meldt deg på Prosjekt 2022 - Bærekraft i, og med prosjekter? Meet Ullevaal 2. juni

banner for Prosjekt 2022