Prosjekt Norge og BAE-programmet inviterer til Idé-verksted for FoU-prosjekter
Onsdag 25. april 08.45 – 16.00 hos BI i Oslo.

Påmelding her. Det er begrenset antall plasser.  Først til mølla, frist 16. april.

Målet med ideverkstedet er å produsere nye, nyttige, relevante, dristige, engasjerende og gjennomførbare ideer til FoU-prosjekter. Vi inviterer prosjekteiere, planleggere, utførere, entreprenører, kunder, investorer, myndigheter. Disse kan komme fra ulike prosjektbaserte områder, som BAE, Energi og IKT. Aktører knyttet til sektorene: Teknologi- og tjenesteleverandører, forskere, innovatører, gründere, nettverksbyggere er også velkommen.

Vi ønsker deltagere som:

• har ideer til hvordan prosesser og prosjekter kan gjøres annerledes eller bedre
• har innsikt i prosjektbaserte næringer
• har vært med på å få til spennende FoU-prosjekter tidligere
• ser på seg selv som mulig deltager i et spennende prosjekt

Formålet er å bidra til at prosjektideer blir skapt og at aktører samler seg rundt dem – og får til aksjoner.

Prosjekt Norge ønsker å bidra til forskning om prosess.

Vi skal ikke være strikte på dette under verkstedet – en god ide er en god ide – men vi vil at det skal kjennetegne ideer og aktører. Det vil f.eks. si at nye produkter, materialer eller tjenester i seg selv ikke er så interessant på dette verkstedet, men dersom det bidrar til industrialisering, helt andre prosesser, eller nye og andre konstellasjoner av aktører, så kan det være interessante ideer. Vi stimulerer gjerne til ideer og prosjekter på tvers av bransjer.

Resultatet fra ideverkstedet skal være et sett av prosjektideer, og aktører som tar ideene videre og konkretiserer dem. Kanskje trenger man flere aktører, da er det en oppgave å finne og innrullere disse. Prosjekt Norge vil følge opp de ideene vi i fellesskap mener er de beste gjennom en tidligfase.
Bli med å skape de beste FoU-prosjektene som ennå ikke finnes!

Spørsmål?:

o   Praktisk: Wenche Langholm – 930 36 792 – wenche.langholm@ntnu.no

o   Innhold: Anita Moum – 936 03 400 – anita.moum@tegn3.no