Anleggsektoren står for 30 % av alle klimagassutslipp fra transportsektoren. I tillegg kommer indirekte utslipp fra byggematerialer. Nye krav og forventninger fra samfunnet gjør at hele bransjen må endre måten de jobber på – spørsmålet er bare hvordan. Det som er helt sikkert er at dette er en endring som alle aktører i verdikjeden både er med på å påvirke og selv blir påvirket av.

30. mai får vi besøk av tre av bransjens mest sentrale aktører som skal se inn i krystallkulen, og belyse kravene som stilles i dag og hva som må til for å dytte bransjen i riktig retning.

Mer info og program finner du her…