Bygg 4.0 demonstrerer digitalisering og industrialisering  – nåtid og framtid – Sintef Byggforsk står som arrangør. Mer om konferansen ser du her…

  • Framtida krever flere og større steg – forsking og innovasjon må være med, og vi må sette fokus på de rette tinga.
  • Det er bruk for mer kunnskap om byggeprosessen i en digital verden. Derfor jobbar vi med planar for en SFI.
  • Workshopen som fyller siste del av arrangementet er en del av dette: Her skal vi utvikle gode ideer for en framtidig SFI-søknad. Vi skal identifisere hva bransjen har bruk for, og NTNU bistår i denne prosessen.

 En dag for å bli inspirert og engasjert, utvikle og styrke nettverk, bli med på å styrke næringa!