Er du interessert i prosjekter, prosjektledelse og prosjektprosesser?

Ved Instiutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU er det ledig stilling som Prosjektleder for Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. Det er en partnersammenslutning hvor alle statlige utbyggere, norske oljeselskaper, store konsulentselskaper, entreprenører, interesseorganisasjoner og åtte universiteter er partnere. Partnerne har en samlet utbyggingsportefølje på godt over 700 mrd. årlig. Prosjekt Norge bistår disse med å utvikle bedre prosjekteierskap, prosjektledelse og gode gjennomføringsprosesser i sine prosjekter.

De to hovedaktivitetene til Prosjekt Norge er forskning og faglig formidling innen prosjektfaget. Stillingen innbefatter å drive frem faglige utviklingstiltak sammen med partnerne og ulike forskermiljøer, administrativ ledelse og forvaltning av økonomien i senteret. Mer informasjon om Prosjekt Norge: https://prosjektnorge.no/

Vi ser etter deg som har et ønske om å bidra til å utvikle samspillet mellom aktørene i hele næringskjeden innen prosjektbaserte aktiviteter.

Stillingen er lokalisert til NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon,  da dette er den formelle eieren av Prosjekt Norge.

Spørmsål om stillingen kan rettes til senterleder Bjørn Andersen.

Vi gleder oss til å treffe deg på årets prosjektkonferanse: