Det nye sykehuset skal bygges på Ullandhaug, knappe 4 km sør for dagens sykehus på Våland.
Skarpe (partner i Prosjekt Norge) har vært representert i prosjektorganisasjonen SUS2023 siden starten av forprosjektfasen.

Les mer om sykehusprosjektet her