Med representasjon fra 14 ulike land er NETLIPSE en viktig møteplass for transport- infrastruktur i Europa. Det var flere representanter fra fagmiljøet ved NTNU og Optimaltid-prosjektet var representert med en utmerket presentasjon levert av Bjørn Andersen.

Det var flere responser og mange spørsmål fra salen. Det er alltid tegn på en vellykket fremføring. Nedenfor er gjengitt NETLIPSE sin egen oppsummering:

Bjorn Andersen / NTNU (NO): OptimalTime Tool for Early Contractor Involvement

Bjorn Andersen explains that the research project “OptimalTime” has worked with a selection of project owners and contractors to develop a model for clients to determine when and how contractors should be involved early in the development of a project.

This has culminated in the development of an easy-to-use tool that can be applied to analyse whether various task to be subcontracted are suitable for ECI and if so, when.

View presentation

Artikkelforfatter: Ole Jonny Klakegg