håndtrykk mellom teknologi og forretning

FoU-prosjekter i Bransjeklynge Energi olje/gass

2 forskningsprosjekter om prosjektgjennomføring og -ledelse i olje/gass-sektoren

Temaene er knyttet blant annet til mulighet for adoptering av prinsipper og metodikk fra Industri 4.0 inn i prosjektverdenen med et sterkere fokus på livsløpsperspektiver i verdiskapningen og realiseringen.  Fra idé og utforsking til og med drift og avslutning av operasjonene/nedstengning. 

Prosjektene har kartlagt

i)   nåsituasjonen med hensyn på grad av digitalisering i dagens prosjektmodeller og ledelsesprosesser, og

ii)   identifisering av fremtidige potensialer

Her finner du Practitioners report

Åpent webinar 22.mars 2023, åpent for alle partnerne i PN.

Medvirkende oljeselskaper er

 • Aker BP
 • Equinor
 • Gassco
 • Lundin Energy
 • Vår Energi

Hovedentreprenører:

 • Aibel
 • Siemens Energy

I tillegg har ulike leverandørvirksomheter koblet seg på aktivitetene og deltar for å skape en omforent og større grad av standardisering knyttet til neste generasjon prosjektgjennomføringsmodeller og betydning for ledelsesprosessene i prosjektgjennomføringen.

Akademiske faglige ressurser er ved BI og NTNU, samt noe supplerende digital ekspertise ved samarbeidende miljøer. Det er meget stor interesse for prosjektene også utenfor energi-sektoren, da problemstillingene er høyaktuelle for en rekke bransjer.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Jon Lereim


Prosjekt 1:

«Project 4.0 – A performance driven and fully digitalised integrated project execution model with Integrated Business and Project Value Optimization in a life cycle perspective»

modell som viser forskjeller mellom prosjekt 1.0 og prosjekt 4.0 gjennom digital transformasjon

Prosjekt 2:

«Impact of digitalisation on project management processes and decision making in project development and execution»

en figur som viser total life cycle perspective fra ISO 21500

Publisert: 2. desember 2021


håndtrykk mellom teknologi og forretning

Prosjekt 4.0

Prosjekt 4.0 er Prosjekt Norges dedikerte satsing for å styrke forskningsfokuset rettet mot prosjekt, prosjekteierskap og prosjektledelse

Vi står foran store omstillinger tuftet på både digitalisering og bærekraft, og forskning vil være en nødvendighet for å finne de gode løsningene og gjennomføringsmetodene. Gjennom Prosjekt 4.0 ønsker vi å integrere prinsipper fra Industri 4.0, slik som

 • Desentralisert beslutningstaking
 • Interoperabilitet
 • Teknisk assistanse
 • Alternative energier
 • Nye materialer
 • Nanoteknologi
 • Kunstig intelligens
 • Robotikk
 • Tingenes internett
 • Autonome kjøretøy
 • 3D-utskrift mm

Prosjekt Norges Bransjeklynge Energi, Olje/Gass, har allerede utarbeidet og etablert to nye FoU-prosjekter med følgende titler:

Project 4.0 – A performance driven and fully digitalised integrated project execution model with Integrated Business and Project Value Optimization in a life cycle perspective

Impact of digitalisation on project management processes and decision making in project development and execution

Satsningen på disse to FOU-prosjektene var et resultat av en diskusjon og utvelgelse fra et større ide-omfang i dialog med de norske oljeselskapene på Norsk Sokkel.  Dette viser mulighetene som ligger i at partnerne deltar i ideutviklingen av nye forskningsprosjekter. Jon Lereim er ansvarlig for begge prosjektene.  Se lenke i sidebaren.

Prosjekt Norge ønsker i sine forskningsprosjekter at ulike leverandørvirksomheter blir koblet sammen med de som er eiere, bestillere og prosjekterende slik at hele verdikjeden blir representert.  Et uttalt mål vil også være å skape en omforent og større grad av standardisering knyttet til neste generasjon prosjektgjennomføringsmodeller, som også vil ha betydning for ledelsesprosessene i prosjekt-gjennomføringen for både store og små prosjekter.

Det er laget en spørreundersøkelse til Energibransjen i forbindelse med de 2 prosjektene. Det er også laget en tilsvarende norsk versjon for BA-bransjen.

Spørsmål? Kontakt Jon Lereim.