Som en del av strategien for å øke forskningsinnsatsen, har Prosjekt Norge sendt inn fire søknader til Forskningsrådet i høst.

  • OptimalTid -Offentlig innovasjonsprosjekt – Transport 2025 – Finne det det optimale tidspunktet å engasjere entre­pre­nør­kompetanse i planleggingen av ny transportinfrastruktur.
  • DigIT – Økt lønnsomhet ved smartere bruk av digital informasjon i BAE-næringen – Utvikle en ny digital produkt- og analysetjeneste, DigIT, som vil øke lønnsomheten målbart i byggenæringen
  •  iPLUSS – Kombinere metodikkene involverende planlegging og usikker­hetsstyring. – Den overordnede ideen i prosjektet IPLUSS er å kombinere Involverende Planlegging (Last Planner System) og usikker­hetsstyring.
  • Project 4.0 – Neste generasjons prosjektstyringssystem –  Utvikle neste generasjons prosjektstyringssystem som benytter digital teknologi for å sikre sanntidskommunikasjon og ko­ordi­nering for alle involverte parter i byggeprosessen, for slik å skape mer effektive og bærekraftige byggeprosjekter.

Søknadene er et resultat diskusjoner i styret og partnerskapsmassen gjennom flere møter/workshops våren 2018. Videre involverer disse søknadene mange partnere, slik at finansiering av en eller flere vil bidra til et videre løft i forskningen innen prosjektledelse.

 

Har du meldt deg på konferansen Prosjekt 2018? Program og påmelding finner du her