Hovedtaler var Dr. Stephen Mulva som er direktør for Construction Industry Institute (CII), ved University of Texas, Austin.

De frammøtte fikk nærmere innblikk i WSP’s  internasjonale og nasjonale virke og ikke minst et engasjerende foredrag av Dr. Mulva, som presenterte sine tanker om hvordan prosjektbransjene står ovenfor revolusjonerende forretningsmodeller.

CII har forsket på dette i flere år gjennom blant annet 46 bedrifter som tester ut pilotprosjekter.  Det er mange faktorer som er testet ut.  Blant annet handler det om å «flate» ut forsyningskjeden og å få mer verdi og kvalitet igjen for investeringene i prosjekter ved i hovedsak å lease i stedet for å eie. Denne forretningsmodellen vil frigjøre kapital til flere nye prosjekter og videreutvikling av eksisterende prosjekter til det beste for næringsliv og samfunn. Resultater av pilotprosjekter viser at det også er lønnsomt om å krympe omfanget der man kan og/eller dele opp de store prosjektene til mer akseptable håndteringsnivå for å oppnå mer effektivitet og smidighet.

I etterkant ble det åpen diskusjon med interessante vinklinger ut fra bl.a. norske forhold fra fagpersoner og dedikerte studenter.

EKSTRA: Her kan du se presentasjonen.