Tusen takk til alle dere fin-fine folk som kom og som bidro til at dette ble et vellykket arrangement.  Vi var rundt 70 fremmøtte. Ikke verst, rett før påskeferien.

Prosjekt Norge gjennomførte partnerforum i det spennende lokalet Vippa 7. april, etter en idé fra OPAK/Jan-Henry Hansen, som også foreslo vinklingen mot det vi kaller «NextGen», altså neste generasjon med prosjektledere og -medarbeidere. En erkjennelse vi har gjort er at ofte er det en overvekt av seniorer som deltar på arrangementene våre, mens de yngre gjerne har enda større behov for utvikling og at vi alle har mye å lære av hverandre, uansett erfaring. Vi etablerte derfor en liten arbeidsgruppe, bestående av

som var sentrale i å utforme og gjennomføre arrangementet.

Partnerne ble også aktivt oppfordret til å invitere med yngre prosjektmennesker fra egen virksomhet, noe som ga resultat i form av en langt lavere snittalder på deltakerne.

Senterleder Bjørn Andersen åpnet samlingen og NextGen-gjengen introduserte konseptet og presenterte seg selv.

 • Kaja Skovborg-Hansen snakket om konseptet og prosjektet Vippa er, som hun har utviklet sammen med Heidi Bjerkan, som driver Credo i Trondheim. Konseptet består av at kokker får drive små «matboder» der de serverer mat fra alle verdenshjørner, og noen av disse blir etter hvert til selvstendige restauranter andre steder i byen. De serverte lunsjen til deltakerne før arrangementet startet og den var god!
 • Deretter skulle vi fått en presentasjon av Caspar Mariero-Klees i Easee, men han var blitt syk så vi så i stedet en TED Talk av Easee sin leder, Jonas Helmikstøl, der han fokuserte aller mest på at selskapet har etablert en kultur basert på omtanke og omsorg for den enkelte medarbeider.

Sigurd-Martinius Stray fra Intersoft ledet så en sesjon rundt digitalisering:

  • Audun Flaget Aasen presenterte masteroppgaven han skrev, under veiledning av Ole Jonny Klakegg, NTNU, med tittel «Digital kommunikasjon og samhandling i prosjektteam. Et situasjonsbilde av Veidekke i lys av Covid-19». Blant annet fant han distinkte forskjeller mellom seniorer (over 50 år) og juniorer, der seniorene synes kommunikasjon og motivasjon for kommunikasjon falt gjennom pandemien sammenliknet med yngre. Et annet resultat var et yngre medarbeidere uttrykker savn etter tilhørighet gjennom fysiske møteplasser og at de fleste nok ønsker høyere grad av fysiske møter
  • Jon Lereim, BI ga en presentasjon av resultater fra en spørreundersøkelse i olje- og gassbransjen om digital modenhet (denne undersøkelsen vil også gjennomføres i BAE-næringen). Det er mange uløste problemstillinger rundt beslutninger; hva kan gjøres autonomt og hva kan kun understøttes for menneskelige beslutninger, og hvordan utnytte dataanalyse til begge formål? Dette vil undersøkes videre i FoU-prosjektet.
  • Deretter ble det gjennomført en gruppediskusjon rundt temaet digitale arbeidsmåter og fordeler/ulemper ved disse.

Fredrick Olshausen fra OPAK innledet neste sesjon, om hvordan de yngre/nyutdannede blir mottatt i arbeidslivet?
Han pekte på at mange byggherrer setter absolutte krav til bruk av lærlinger blant håndverkere, men «ingen» vil kjøpe nyutdannede ingeniører med mindre enn 5 års erfaring, selv om disse fem årene kan sees på som en slags «lærlingeperiode».

  • Håvard Blø fra Dovre Group fortalte så om hvordan de har håndtert denne tematikken.
  • Også om dette temaet ble det så avholdt en gruppediskusjon, med spørsmål om når en byggherre/oppdragsgiver har «rett» til å kreve seniorkompetanse og hva man går glipp av om man ikke benytter seg yngre ressurser

Siste post på programmet var at Dan Åge Hoem fra Precise Prediction la frem et forslag om en mulig delt ressursbank for BAE-bransjen, utformet ved bruk av digitale verktøy, etter modell av den man har i olje- og gassnæringen.

Senterlederen oppsummerte dagen og ba på vegne av PN  om tilbakemeldinger på å ha en slik NextGen-vinkling på arrangementet og interesse for videre tilbud til, og med disse. Har du synspunkter på dette  er det fint om du gir oss beskjed.

Bjørn Andersen står på en scene og presenterer
mennesker som sitter og prater sammen
to kvinner som står sammen
tre mennesker som sitter og prater sammen
mennesker som sitter og prater sammen
presentasjon fra Audun Flaget Aasen
en mann som presenterer noe
to menn som sitter sammen og spiser lunsj
en kvinne som står på en scene og presenterer
mennesker som hører på en presentasjon
gruppe to sitter og hører på en presentasjon
fem personer som står på en scene og presenterer

Av: Bjørn Andersen/WL