Spørsmål vi stilte oss:

  • Hvilken kunnskap har bransjen?
  • Hvordan er kulturen i forhold til digitalisering?
  • Hvordan kan vi løfte digital kompetanse og kultur?

Et samarbeid mellom Prosjekt Norge og vår ferske partner buildlingSMART innen endringsledelse.