Teams skjermbilde med fire person

Torsdag 22. april -21 hadde forskningsprogrammet Concept ved NTNU et webinar som presenterte 2 studier om henholdsvis organisering og nyttestyring i digitaliseringsprosjekter.

Dette har stor interesse for de som er tilknyttet Concept og Prosjekt Norge, med over 150 påmeldte. Webinaret ble ledet av Gro Holst Volden, som er leder i Concept-programmet. Nærmere 100 personer deltok på det meste.

Presentasjonene finner du her:

Torgeir Dingsøyr – Organisering av digitaliseringsprosjekter

Magne Jørgensen – Nyttestyring av store prosjekter

Fikk du ikke med deg seansen, kan du se opptaket HER.


Stadig flere prosjekter inkluderer grader av digitalisering, spesielt prosjekter med innovasjon i produkter, tjenester eller arbeidsmetoder. Slike prosjekter har tradisjonelt hatt utfordringer med å levere på nytte, teknisk produktkvalitet, kostnadskontroll, eller tidskontroll. Forskningsprogrammet Concept har derfor nylig gjennomført to studier om to tema som er sentrale for å få digitaliseringsprosjekter til å lykkes.

Den ene studien om organisering av digitaliseringsprosjekter er gjennomført av Torgeir Dingsøyr fra NTNU og Finn Olav Bjørnson og Tor Sporsem fra SINTEF. Rapporten beskriver endring i prosjektorganisering, fra «førstegenerasjons metoder for storskala smidig utvikling», til mer tilpassede måter å organisere digital produktutvikling i «andregenerasjon metoder for storskala smidig utvikling». Forfatterne beskriver organisering gjennom praksiser, roller og artefakter brukt i prosjektene. Videre beskriver de erfaringer og forskningsfunn på spesielle utfordringer i store digitaliseringsprosjekter hvor mange team jobber i parallell med oppgaver som å definere behov og krav, og å utvikle og teste produkter.

Den andre studien handler om nyttestyring av store prosjekter, et tema som har fått økt oppmerksomhet de senere årene, både i akademia og blant aktørene i Statens prosjektmodell. Man erkjenner i økende grad at nytten av store offentlige prosjekter ikke kommer av seg selv, men at det må jobbes systematisk med dette gjennom hele prosjektets livssyklus. Studien er gjennomført av Magne Jørgensen fra SimulaMET, Gro Holst Volden fra NTNU, Kjetil Holgeid fra SiumlaMET og Helene Berg fra Forsvarets Forskningsinstitutt. Studien dykker ned i et større antall case fra IT/digitalisering for å trekke ut god praksis, men også for å peke på svakheter. Det overordnede målet er å utvikle kunnskap til beste for alle typer prosjekter.

foto Torgeir Dingsøyr

Torgeir Dingsøyr er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU og forsker på prosessforbedring og kunnskapsforvaltning i programvarebedrifter. Han har spesielt fokusert på smidige utviklingsmetoder, teamarbeid i systemutvikling og på store utviklingsprosjekter. Han underviser i programvareutvikling på NTNU og er også ansatt som sjefsforsker innen effektiv digitalisering av offentlig sektor på SimulaMet. Torgeir har publisert innen fagområdene programvareutvikling, informasjonssystemer og prosjektledelse. I 2020 mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning sammen med Nils Brede Moe.

foto Magne Jørgensen

Magne Jørgensen er sjefsforsker ved Simula Metropolitan Center for Digital Engineering. Jørgensen er diplomingeniør i økonomi fra Universität Karlsruhe. Han har også en Dr.scient.-grad fra Universitetet i Oslo, der han disputerte med avhandlingen «Empirical studies of software maintenance» i 1994. Jørgensen arbeidet som seniorforsker i Telenor Research and Development fra 1989 til 1998, før han gikk over i Storebrand. Han ble førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk i 1996, professor ved Universitetet i Oslo i 2001, og professor ved OsloMet i 2019.