BIs Senter for byggenæringen har gleden av å invitere til nytt seminar om samhandling, nå sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling & Prosessledelse:

Onsdag 21 mars kl. 15:00 – 17:00

Påmelding og praktisk info

Vi arrangerer sluttseminar for forskningsprosjektet Samhandling og prosessledelse, som har vært finansiert av BAE programmet i Prosjekt Norge . I prosjektet har vi testet et måleinstrument for å vurdere samhandlingskvalitet kalt Relasjonell koordinering. Verktøyet er utviklet ved Brandeis University i USA og måler kvaliteten på arbeidsrelasjoner i en gitt arbeidsprosess. Undersøkelsene er gjort ved prosjektet E16 Bagn-Bjørgo I Valdres. I tillegg har vi studert hva som skal til for at de gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet.
Om Bagn-Bjørgo prosjektet: https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16bagnbjorgo