Oslo, 14.03.2018

For første gong i historia har BAE-programmet i Prosjekt Norge, stilt med eigen stand på Byggedagene 2018. Vi ser på dette som ein viktig markering av programmet som no er 4 år og må reknast som veletablert. Anledninga er at vi rekrutterer deltakarar til vårt Idéverksted 25. april i Oslo der vi skal utvikle nye idear til FoU-prosjekt. Denne arenaen er full av gode kandidatar frå næringa.

BAE-programmet var frå morgonen av i dag godt bemanna frå BI og Arkitektbedriftene i Norge. Utover dagen går stafettpinnen mellom desse og fleire representantar frå NTNU så standen har kontinuerlig bemanning – og vi håpar å bli lagt merkje til.