Prosjekt Norge arrangerte en «WEBDUGNAD» om alliansemodeller sammen med Marstrand, Nye Veier, Aker BP og NTNU. Spørsmålet var om Norge er klar for alliansemodeller. Hva ble svaret? 

15 personer deltok i en engasjert debatt om temaet og dugnaden fortsatte ved at deltakerne ble invitert til å redigere et felles dokument, med mål som et grunnlag for et kort innlegg i «Byggindustrien». Dette innlegget i bygg.no dokumenterer at den virtuelle samarbeidsformen webdugnad kan fungere. I innlegget finner du bl.a. mer om

  • Hva er en alliansemodell?
  • Hvorfor trenger vi nye mer å gjennomføre prosjekter på?
  • Ferske erfaringer fra fastlands-Norge
  • Ferske erfaringer fra olje- og gass-sektoren
  • Prinsipielle spørsmål
  • Hvem kan benytte/utnytte alliansemodeller?
  • Er Norge klar?

 

Link til webdugnads-innbydelsen (01.07.20)