Tema for KA SLIP 3.november var bruk av kunstig intelligens (KI) for bedre sikkerhetsstyring i prosjekter

KI kan være et viktig innovativt bidrag til bedre kontroll på ulykkesrisiko i prosjekter. Dette ble belyst med presentasjoner fra praksisfeltet og fra akademia:

  • Siv Elin Karlsen (Veidekke):  Bruk og analyse av digitale data til farehåndtering
  • Eirik Flogard (Arbeidstilsynet/NTNU): Bruk av kunstig intelligens for dynamiske sjekklister i tilsyn

Tusen takk til innlederne og KA-leder Eirik Albrechtsen. 70 påmeldte viser om stor interesse for temaet.

Neste møte blir i desember.  Mer info følger.

Lenker

Opptak fra dette møtet distribuerres på forespørsel og er forbeholdt partnerne i PN og SfSBA, og skal ikke distribueres utenfor disse nettverkene uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no.