Forskningsprosjektet Concept presenterte sin rapport: Kostnadsestimering i tidlegfase av store statlege prosjekt i dag. Dette var et meget populært tema, med over 150 påmeldte.

Tusen takk til alle som deltok og spesielt til Anne Strand Alfredsen Larsen, Helene Berg og Ole Jonny Klakegg.